pulover-ajurn-vstavkoi[1]

bel-pulov[3]
aju-pul[1]